Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vedení účetnictví


Ve spolupráci s klientem sestavíme podrobnou účetní osnovu a případně manažerské účetnictví tj. sledování podrobných nákladů a výnosů na jednotlivá střediska, činnosti nebo zakázky. Dále sestavíme metodiku účtování v případech, kde platné předpisy umožňují volbu.

Vedení účetnictví dále zahrnuje:

 •  Zpracování účetních dokladů
 •  Vedení účetního deníku a hlavní knihy
 •  Vedení knih analytické evidence (účtu)
 •  Vedení pokladní knihy
 •  Vedení knih závazků a pohledávek
 •  Sledování saldokontních účtů (závazky,pohledávky)
 •  Vedení evidence majetku investičního i drobného
 •  Zpracování DPH včetně záznamní povinnosti (plátci DPH)
 •  Zpracování přiznání k silniční dani
 •  Zpracování statistických výkazů
 •  Zpracování účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát)
 •  Roční účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, povinné
   přílohy, dokladová inventarizace závazků a pohledávek)
 •  Zpracování přiznání k dani z příjmů

Účetnictví zpracujeme dle požadavků jednou:

 •  Měsíčně

 •  Čtvrtletně

 •  Ročně                                  

 

Daňová evidence


Na základě požadavků klienta sestavíme podrobné členění výdajů a příjmů, které nemusí sloužit pouze jako podklad pro vypracování daňového přiznání. Příjmy a výdaje je dále možno sledovat pro jednotlivá střediska a zakázky

Vedení daňové evidence dále zahrnuje:

 •  Vedení peněžního deníku

 •  Vedení pokladní knihy

 •  Vedení knih závazků a pohledávek

 •  Vedení evidence majetku investičního i drobného

 •  Zpracování DPH včetně záznamní povinnosti (plátci DPH)

 •  Zpracování přiznání k silniční dani